Pressmeddelande -

Ny neonatalavdelning vid Karolinska i Solna (Karolinska)

En ny neonatalavdelning invigs den 1 september 2004 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det är en familjeneonatalavdelning där för tidigt födda och sjuka nyfödda barn får vårdas tillsammans med sina nyförlösta mödrar. Avdelningen utgör ett mycket välkommet tillskott då det i flera år har rått brist på neonatalplatser i Stockholms läns landsting. Antalet neonatalvårdsplatser i Stockholms läns landsting har varit för litet i förhållande till antalet förlossningar de senaste åren. Det beror både på neddragningar i början av 1990-talet och ett ökat födelsetal de senaste 4-5 åren. Nu öppnar en familjeneonatalavdelning i Solna med 12 platser där sjuka barn kan vårdas tillsammans med den nyförlösta modern. Sedan april 2003 har vi även en avdelning för samvård av mor och barn på Danderyds sjukhus. Förutom den nya avdelningen på Karolinska i Solna omfattar neonatalverksamheten vid Barndivisionen två avdelningar på Danderyds sjukhus och två avdelningar på Karolinska Huddinge samt en neonatal intensivvårdsenhet på Karolinska Solna. Den nya neonatalvårdsavdelningen tar emot barn från förlossningsavdelningen. Där föds det ca 5 000 barn per år. Neonatalenheten är regioncentrum för neonatal intensivvård inom SLL med totalt ca 25 000 förlossningar per år.

Ämnen

  • Barn, ungdom