Pressmeddelande -

Ny satsning mot barnmisshandel (Karolinska)

Antalet anmälda fall av barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn har ökat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Vid Karolinska Universitetssjukhuset ska nu läkare från hela landet genomgå en kurs om barnmisshandel och sexuella övergrepp. Kursen ska bland annat förbättra läkarnas förmåga att snabbt upptäcka vilka barn som far illa. Att som läkare arbeta på en akutmottagning för barn innebär en exponering för ett brus av olika sjukdomar, skador och krämpor med mycket varierande allvarlighetsgrad, ur vilket det i huvudsak gäller att identifiera de barn som redan är eller kan bli svårt sjuka eller skadade. Otaliga exempel vittnar om att personal inom sjukvården, och däribland läkare, har en otillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor som berör barnmisshandel. Mörkertalet vad gäller antalet barn som blivit utsatta för misshandel eller sexualbrott är okänt, men troligen högt. Det vi vet med hjälp av statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) är bl.a att år 2005 polisanmäldes i Sverige totalt 8 286 fall av misshandelsbrott mot barn mellan 0-14 år. Sexualbrotten under samma år mot barn och ungdomar under 15 år uppgick till 3 346. Detta innebär att antalet anmälda brott, som tillhör dessa kategorier ökat flerfaldigt och anmälda misshandelsbrott har mer än fyrdubblats sedan slutet av 1980-talet. Kursen är kvalitetsgranskad och godkänd av IPULS (Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige) och äger rum 3 till 5 maj på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen anordnas i samarbete mellan Mio-gruppen (Gruppen mot misshandels och omsorgsvikt), Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Barnens Sjukhus.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm