Pressmeddelande -

Nya rekord i borgerlig bluffbudgetering (v)

Värst för medborgarna är som vanligt moderaterna som föreslår en nedskärning av vården med 700 miljoner för att finansiera skattesänkningar. Samtidigt vill de avskaffa skattefinansieringen av sjukvården och införa en regional försäkringslösning. Den ska bygga på obligatoriska avgifter och blir med andra ord som en dold skatt, sannolikt med den enda skillnaden att sjukvården blir dyrare för fattiga och billigare för de rika, den fördelningseffekten har vi sett tidigare när finansiering flyttats från skatt till egenavgifter. Mest motsägelsefulla är som vanligt kristdemokraterna som skriver en budgettext om alla angelägna behov i vården men i själva verket prioriterar en skattesänkning framför att låta resurserna användas av landstinget. De kritiserar de omstruktureringar som den rödgröna majoriteten beslöt om i 2004 års budget, men föreslår i praktiken inga förändringar, utan räknar kallt med att både kunna kritisera åtgärderna och samtidigt räkna in dem som utgångspunkter för sin egen budget. Mest oärliga är som vanligt folkpartisterna. När de borgerliga satt vid makten budgeterade de varje år besparingar inom sjukvården genom konkurrensutsättningar. Trots att det aldrig blev några besparingar i verkligheten fortsatte man med en dåres envishet år efter år med dessa bluffposter. Det var bl.a. därför som de borgerliga landstingsråden inte fick ansvarsfrihet av revisorer och fullmäktige, vilket är unikt i landstingets historia. Nu ser vi hur folkpartiet fortsätter denna bluffbudgetering. I sitt budgetförslag återkommer de med posten om besparingar i sjukvården genom konkurrensutsättning. Men de har också uppfunnit en ny ”intäkt”. De antar att SL ska lyckas med det som inget kollektivtrafikbolag i världen lyckats med oavsett spärrsystem: att få ned fuskåkandet till 0 procent. Detta ger upphov till en ny bluffintäkt som kallas ”ökade intäkter genom bättre kontroll ” och antas ge 200 miljoner, d v s lika mycket som fusket idag kostar SL totalt. Även här är det uppenbart att inte ens folkpartisterna själva kan uppfatta detta som realistiskt, det är en klassisk bluffbudgetering. Vad leder denna oärliga budgetering till? Den kan bara leda till två saker: antingen att landstinget återigen börjar gå med lånefinansierade underskott och skjuter problemen till kommande generationer. Eller att man får vidta ospecificerade nedskärningar i sjukvården! Vid en snabb genomläsning av folkpartiets budgetförslag kan konstateras att det åtminstone innehåller luftbudgetering inom sjukvården och trafiken som motsvarar 350 miljoner 2005 och efter valet stiger till 800 miljoner! Folkpartiet borde inte tillåtas fortsätta detta bluffande utan istället tvingas svara stockholmarna hur dessa luftposter ska finansieras: genom nya underskott i budgeten eller genom nedskärningar i sjukvården? Måns Almqvist (v) Vice gruppledare Tel. 070 - 740 11 52

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm