Pressmeddelande -

Öppet brev till Birgitta Rydberg (fp) från Lars Dahlberg (s)

Folkpartiet i landstinget sprider falska brev, var rubriken i det pressmeddelande som upprört dig från den 30/3. Jag har svårt att förstå varför det är upprörande, det är ju sant. Samma förfalskade brev kom också socialdemokraterna till handa den 29 mars. Även vi valde att diarieföra brevet men där slutar likheterna. Utan att kontakta någon av de i brevet berörda parterna valde ni att sprida brevet till massmedierna. Skälet till det kan knappast varit något annat än att sprida misstämning kring den aktuella upphandlingen vid Löwenströmska sjukhuset. Ni hade precis som alla andra möjligheten att undersöka fakta i målet, ni valde att avstå för att försöka vinna politiska poäng på ett förfalskat brev. Det är moraliskt förkastligt. Det vet du om. I ett försök att rättfärdiga spridandet av denna förfalskning trasslar du in dig i ytterligare lögner och insinuationer. Låt mig gå igenom dem punkt för punkt. 1.Du påstår att det i pressmeddelandet antyds mellan raderna att folkpartiet fabricerat det falska brevet. Om detta vet jag inget och jag vill heller inte tro att så är fallet. Det finns heller inte någon antydan om detta i pressmeddelandet vare sig på eller mellan några rader. 2.Du påstår att jag anser det förkastligt att lämna ut offentliga handlingar. Det är en lögn och ett grovt påhopp. Men det är skillnad på att lämna ut offentliga handlingar och att aktivt sprida förfalskade brev i syfte att vinna politiska poäng. Det är det senare jag anser moraliskt förkastligt. 3.Du påstår att jag efterforskat Dagens Nyheters källa. Det är mig helt främmande. Att det var folkpartiet som stod för utskicket av det förfalskade brevet berättade DN:s journalist för en av landstingets tjänstemän i en intervjusituation. Det källskyddet ansvarar DN-journalisten för och ingen annan. För detta har du enligt uppgift JO-anmält mig. Jag ser fram emot den granskningen. Att sakuppgiften är riktig har ju sedan dess bekräftats av både dig och din pressekreterare. Du säger att du känner obehag över de ”överhetsfasoner” det inneburit att folkpartiet blivit avslöjade som spridare av ett falskt brev. Jag kan förstå att det är obehagligt, men det gör ingen skillnad i sak. Du påstår att jag jagar dig som landstingsråd, det har jag inte gjort. Jag var inte medveten om att du varit med att fatta beslutet om att sprida brevet förrän jag fick ditt öppna brev. Jag delar din uppfattning om att det är viktigt att de som arbetar i vården har möjlighet att framföra kritik, också anonymt. Men det är stor skillnad på att en sjuksköterska anonymt slår larm om missförhållanden och att folkpartiet sprider förfalskningar. Den kränkning som skett i detta fall är den kränkning du utsatt flera namngivna tjänstemän i landstinget för genom att sprida en lögn utan att först kontrollera fakta. För detta ska knappast du eller folkpartiet ha en ursäkt. Lars Dahlberg

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm