Pressmeddelande -

Offensiv satsning på de äldre i landstingsbudget 2006 [Hälso- och sjukvårdsroteln, s]

Den politiska majoriteten sätter i och med sitt budgetförslag för 2006 punkt för den budgetsanering som pågått under tre år. Budgeten, som går under namnet Välfärd, rättvisa och hållbar utveckling, innehåller en rad satsningar. Ett område som tydligt har lyfts fram är äldrevården som förstärks med bland annat fler äldreteam, vårdlotsar för multisjuka, fler äldrevårdcentraler och fler närsjukvårdscentra. Samtidigt bjuder landstinget in kommunerna till storsatsning på kompetensutveckling för personalen. - Vi har satsat extra resurser på att skapa ökad trygghet för de äldre i hemmet. Det gör vi för att fler som vill bo kvar hemma ska kunna göra det. Det handlar om mer rehabilitering i hemmet och stärkt hemsjukvård. Och vi fortsätter succén med fler äldrecentraler och fler äldrevårdsteam. säger sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s). Ökade satsningar på kompetens och omhändertagande av äldre: Äldrevårdcentraler kommer att starta i Solna och Hässelby Vårdlots för äldre med stora vårdbehov: en person och ett gemensamt telefonnummer för både kommun och landsting Handlingsplan för bättre omhändertagande av äldre multisjuka tas fram Landstinget och kommunerna storsatsar på kompetensutveckling för personalen För äldre som vill bo kvar hemma: Förstärkning av mellanvårdsplatser tillsammans med kommunerna i länet så att äldre som vill bo kvar hemma kan känna trygghet om deras hälsa sviktar tillfälligt Flera mobila äldreteam Fler avlastningsplatser och geriatriska vårdplatser ska inrättas i närsjukvården för att tillgodose äldres multisjukas omfattande behov av vård och omsorg Fler närakuter och närsjukvårdscentra som erbjuder bra öppettider till sjukvården under dagar och helger Närsjukvårdscentra förstärks med flera sjukhusspecialister I Södertälje kommer meningsfull dagverksamhet efter individuella behov att erbjudas i samarbete med kommunen. Hälsosamtal och tryggare läkemedelsanvändning för äldre Förebyggande hälsosamtal för äldre över 75 år ska prövas Ibland annat Huddinge, Nykvarn och Södertälje ska en tryggare läkemedelsanvändning genomföras med bättre information och uppföljning vilket motverkar biverkningar För ytterligare information, kontakta pressekreterare (s) Elin Almqvist, 070-737 41 69.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm