Pressmeddelande -

Rättspsykiatri i förändring (v)

Under de senaste åren har antalet patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård i Stockholms län ökat kraftigt. Dessa patienter kommer i många fall att vistas långa tider inom den psykiatriska slutenvården. När de kommer ut är de i behov av fortsatt stöd för att kunna fungera i samhället. Sjukvårds-landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) talade i dagens budgetfullmäktige om hur rättspsykiatrin i länet bättre ska anpassas till behoven: - Vi satsar på att utveckla öppenvården inom rättspsykiatrin genom att inrätta en eftervårdsmottagning. Mottagningen ska inte skilja på psykisk sjukdom och missbruk, utan behandla båda delarna. Det ska ske tillsammans med landstingets allmänpsykiatri och beroendevård, kommunernas socialtjänst och kriminalvårdens frivård. I dag är vården organiserad alldeles för fragmentiserat, vilket leder till en splittrad organisation som inte främjar samverkan. Det kommer också att bli en utökning av antalet slutenvårdsplatser inom rättspsykiatrin. - Det har under många år rått överbeläggning inom den rättspsykiatriska vården. De nuvarande lokalerna är hårt slitna med stora brister i arbetsmiljön. Nu planerar vi en helt ny byggnad för den rättspsykiatriska vården intill Huddinge sjukhus till en kostnad av 500 miljoner. Vi avsätter nästa år de första pengarna för projektering – 12 miljoner. - På längre sikt anser jag att staten ska ta det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården. Det skulle ge oss omkring 350 miljoner som vi bland annat kunde använda till att förbättra barn- och ungdomspsykiatrin och utveckla ätstörningsvården, sade Birgitta Sevefjord. För mer information: Birgitta Sevefjord (v) Sjukvårdslandstingsråd Tel. 070 – 737 41 17

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm