Pressmeddelande -

Rejäla upprustningar och sänkt taxa om trängselskatt införs (v)

Vänsterpartiets landstingsgrupp har nu tagit ställning till hur trängselskatten ska användas om den införs permanent efter ett ja i folkomröstningen. Stockholms arbetarekommun har tidigare sagt sig vilja sänka SL-taxan vid ett ja till trängselskatt. - Att socialdemokraterna i Stockholms stad är öppna för en sänkning av SL-taxan är väldigt positivt. Samtidigt finns ett stort behov av investeringar och upprustning av kollektivtrafiken som vi absolut inte får glömma bort. Vi vänsterpartister verkar för att en så stor andel som möjligt av trängselskatten kommer kollektivtrafiken och resenärerna till del, säger Måns Almqvist (v), vice gruppledare och ledamot i SL:s styrelse. Om trängselskatten permanentas efter folkomröstningen i höst har vänsterpartiet följande prioriteringar för hur pengarna bör användas: 1.Investeringar i utbyggd kollektivtrafik och förbättrad kvalitet 2.Sänkning av SL-taxan 3.Mindre vägutbyggnader, om behovet finns trots trafikminskningen med trängselskatten - För att vi både ska kunna göra rejäla upprustningar och sänka taxan är det viktigt att huvuddelen av pengarna går till investeringar och sänkning av SL-taxan. Det blir upp till alla oss som värnar kollektivtrafiken att se till att så blir fallet, säger Måns Almqvist. För mer information: Måns Almqvist (v) Tel. 070 - 737 41 47

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm