Pressmeddelande -

Riv upp beslutet att stänga Barnakuten! (m)

Den rödgröna majoriteten i landstinget har beslutat att Barnakuten vid Danderyds sjukhus ska stänga nattetid (22-08) från årsskiftet. Moderaterna har idag dragit igång en kampanj för att rädda Barnakuten. Namnlistor har lagts ut som snabbt blev fulltecknade. Allmänheten reagerar kraftigt mot stängningsplanerna. - Riv upp beslutet! Det är vansinne att stänga en uppskattad och väl fungerande verksamhet, säger Filippa Reinfeldt (m) och Christer G Wennerholm (m). - Vad får stängningen för konsekvenser? Tänker man slänga ut barn som tagits in före klockan 22.00, eller ska de skickas vidare i ambulans mitt i natten? Inga föräldrar betraktar en dagverksamhet som en riktig akutmottagning, säger Filippa Reinfeldt (m). - Vänstermajoriteten monterar ned en väl fungerande barnsjukvård. Följden kommer att bli längre transporter, sämre tillgänglighet och minskad trygghet för alla barn och föräldrar, säger Christer G Wennerholm (m).

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel