Pressmeddelande -

Satsningar på barn och vuxna med neuropsykiatriska störningar

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska störningar, exempelvis autism, och vuxna med neuropsykiatrisk problematik prioriteras av landstingsmajoriteten i budgeten för 2005. Ytterligare resurser tillförs i budgeten för att utvärdera och kartlägga nya metoder för behandling och habilitering, och för att tidigt kunna sätta in rätt stödinsatser. - Vi har under hela mandatperioden arbetat mycket med att förbättra och utveckla behandlingen av barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk problematik. Med det nya autismcentret som snart startar kommer vi att beta av de köer som finns. Vi ska också förbättra vårt uppsökande arbete och stödja föräldrar och andra i barnens närhet, säger Lena-Maj Anding (mp) ansvarig för habilitering i Stockholms läns landsting. I hälso- och sjukvårdsbudgeten för 2005 utökas resurserna med ytterligare 3,5 miljoner. Ett arbete pågår också för att förbättra samverkan mellan landstinget och kommunerna kring habiliteringen av dessa barn och ungdomar. - Vi har tagit viktiga steg framåt under den här mandatperioden för att erbjuda vuxna med neuropsykiatrisk problematik adekvat utredning. Nu går vi vidare och utvecklar behandlingsmetoder. Vi har också förbättrat möjligheten att fånga upp barn så tidigt som möjligt, eftersom vi vet att tidiga och riktade insatser har stor betydelse för att barnen ska kunna fungera så bra som möjligt i samhället, säger Lena-Maj Anding (mp). - Vårt arbete handlar mycket om att lyfta fram sådana grupper som inte kan prioritera och slåss för sig själva och de stödinsatser de har rätt till, och som kanske inte har en så stark ställning inom den medicinska professionen, avslutar Lena-Maj Anding (mp). För mer information, kontakta Lena-Maj Anding (mp) 070-737 44 27 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26. Den 23-24 november genomförs budgetfullmäktige i Stockholms läns landsting. Hälso- och sjukvården debatteras i dag. Charlotte Pruth pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting 08-737 44 26 eller 070-737 44 26 www.mp.se/sll

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm