Pressmeddelande -

Satsningarna på pendeltågstrafiken synnerligen angelägna (s)

Enligt uppgifter i media idag ger pendeltågsresenärerna trafiken underbetyg. SL mäter regelbundet hur nöjda resenärerna är med trafiken. När mätningarna började år 2000 var 56 procent av resenärerna nöjda. Idag uppger 61 procent sig vara nöjda. Som väntat är pendeltågsresenärerna de som är minst nöjda. – Detta visar att alla de satsningar vi har gjort på kollektivtrafiken borde ha påbörjats för mer än fyra år sedan. Då vi hade nått längre redan denna mandatperiod. Nu vågar jag dock lova att resenärerna de närmaste månaderna kommer att kunna se konkreta effekter av de beslut som vi fattat för att få en välfungerande pendeltågstrafik, säger trafiklandstingsrådet Anna Kettner. Bland de satsningar som gjorts finns bland annat: · 55 nya pendeltågsfordon har beställts och levereras sedan förra våren i en takt om ett nytt tåg i månaden. De nya tågen är tysta, ljusa och utrustade med lågt insteg och luftkonditionering. · SL har genomfört en ny upphandling och sagt upp avtalet med Citypendeln. Kvalitet och inte bara pris har stått i fokus. Den nya entreprenören Stockholmståg tar över den 18 juni. Då höjs kraven på kvalitet rejält samtidigt som pendeltågstrafiken får ett tillskott om 100 miljoner kronor extra per år. · De nya tågen kommer att ge en driftsäkrare trafik men för att även möjliggöra en ökning av turtätheten har SL:s styrelse även beslutat att köpa in ytterligare 16 pendeltågsfordon. Bara det beslutet innebär en satsning på nästan 1000 kronor per invånare i Stockholms län. · Landstinget har även förklarat sig villiga att låna ut 250 miljoner kronor till Banverket för att tidigarelägga nya mötesspår längs Nynäshamnsbanan. · I dagarna blev även en uppgörelse mellan landstinget, Banverket och Stockholms stad klart angående finansieringen av Citybanan som kommer att utöka spårkapaciteten för tågtrafiken genom Stockholm. För mer information kontakta: Pressekreterare Kathrin Österlund 070-737 41 97

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm