Pressmeddelande -

Sexualmedicinskt Centrum öppnar i Huddinge (Karolinska)

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge öppnar nu ett Sexualmedicinskt Centrum. Centrumet vänder sig till kvinnor och män med sexuella problem, som exempelvis sexuell tvångsmässighet och sexberoende. Sexualmedicinskt Centrum kommer också att behandla personer som riskerar att utveckla beteende som kan leda till sexualbrott, liksom personer som redan har begått sådana brott. Bildandet av Sexualmedicinskt Centrum sammanför specialkunskap från såväl somatik som psykiatri, vilket ger en tvärvetenskaplig grund för behandling, forskning och utveckling. En viktig del av verksamheten kommer att vara undervisning och rådgivning till andra vårdenheter. Detta kan bidra till ett bättre omhändertagande av män och kvinnor som på grund av sjukdom drabbas av sexuell ohälsa. I Sexualmedicinskt Centrum ingår läkare, psykologer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, kurator och läkarsekreterare. Den som vill komma till centrumet kan antingen beställa tid själv eller få remiss från husläkare eller annan läkare. Invigning av verksamheten sker fredagen den 28 april kl 14.00. Lokal för invigningen är föreläsningssalen på R64, Karolinska Huddinge. För mer information: Stefan Arver, verksamhetschef, 08-585 868 76, 070-593 49 61 Klas Östman, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, 070–450 77 97

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm