Pressmeddelande -

SL investerar i framtiden – Fruängsgrenen på röda linjen renoveras (SL)

Under våren och sommaren ska Fruängsgrenen på röda linjen renoveras under 15 veckor i två etapper. Under etapp 1, som pågår från 8 maj till och med 18 juni, är tunnelbanan helt avstängd på sträckan Fruängen - Liljeholmen. Under etapp 2, som pågår från 19 juni till och med 20 augusti, öppnas Fruängsgrenen på sträckan Telefonplan - Liljeholmen medan trafiken är helt avstängd på sträckan Fruängen - Telefonplan. Under avstängningarna ersätts tågtrafiken av ersättningsbussar som går med ungefär samma turtäthet som t-banan skulle ha haft. Fruängsgrenen på röda linjen har nio broar som ska renoveras. Broarnas betong skyddas av ett tätskikt mot fukt. Tätskiktet har inte bytts sedan linjen byggdes 1964. Om fukt tränger in i betongen kan det skada broarnas konstruktion och därför ska tätskiktet nu bytas. Enbart renoveringen av broarna betyder flera veckor lång total avstängning. SL passar på att samordna broarbetena med de flesta planerade underhållsarbeten av spår och stationer som skulle ha gjorts de närmaste åren. Samtidigt fräschas biljetthallar och plattformar upp och görs mer lättillgängliga för funktionshindrade. Renoveringen utförs i två etapper: Etapp 1: Fruängen – Liljeholmen 8 maj – 18 juni Tre busslinjer ersätter tunnelbanan: Ersättningsbuss 14, en lokal linje som stannar vid flera hållplatser längs med linjen Hägerstensåsen – Liljeholmen, vissa turer med förlängning från/till Fruängen. Ersättningsbuss 15, direktlinje Fruängen - Liljeholmen Ersättningsbuss 16, direktlinje Västertorp - Liljeholmen Dessutom förstärkning av ordinarie busslinjer i området: busslinje 141 från Långsjö torg förlängs till Liljeholmen och buss 147 får tätare trafik. Etapp 2: Fruängen – Telefonplan 19 juni – 20 augusti Två busslinjer förstärker tunnelbanan: Ersättningsbuss 14, en lokal linje som stannar vid flera hållplatser längs med linjen Västertorp – Telefonplan, vissa turer med förlängning från/till Fruängen. Ersättningsbuss 15, direktlinje Fruängen - Telefonplan Ordinarie busslinje 147 får tätare trafik. Några exempel på samordnade arbeten som görs under renoveringen: Tätskiktsbyte på nio broar Rälsbyte Växelbyte Utbyte av kablar Upprustning av plattformar på Telefonplan, Hägerstensåsen, Midsommarkransen, Västertorp, Fruängen Handikappanpassningar på stationerna, till exempel räfflade plattor på plattformarna för synskadade med käpp, byte från svängdörrar till skjutdörrar, sänkning av spår för jämnare övergång mellan plattform och tåg Upprustning av stationsbyggnader invändigt och utvändigt Byte av elcentraler Byte av strömskenvärme Konstnärliga mosaikarbeten i Liljeholmen SL anordnar ett informationsmöte på Liljeholmens tunnelbanestation vid utgången mot Tvärbanan onsdagen den 3 maj mellan klockan 15.30 och 20.00. Under ledning av en diskussionsledare hålls genomgångar och utfrågning av våra medarbetare som får presentera projektet och trafiken under våren och sommaren. På plats finns bland andra SLs vd Lennart Jangälv, medarbetare från SL, SL Kundtjänst, Connex, Swebus och Busslink. Alla resenärer och boende i området har då möjlighet att ställa frågor om trafiken och byggarbetet. Fruängsgrenen öppnas i sin helhet måndagen den 21 augusti. Det som möter resenären är bättre pålitlighet i trafiken, färre avbrott och störningar, jämnare tystare gång samt ljusa, fräscha och lättillgängliga stationer

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm