Pressmeddelande -

Sluta kränka sjuka (kd)

- Behovet av en gemensam värdegrund för hälso- och sjukvården har på nytt aktualiserats. Folkhälsoinstitutets och Statistiska Centralbyråns årliga hälsoenkät beskrivs i media idag. Den visar att uppemot hälften av tillfrågade utomeuropeiskt födda säger sig ha blivit behandlade på ett kränkande sätt. Jag känner mig utmanad av de alarmerande resultaten av den aktuella hälsoenkäten. Alldeles oavsett vad som kan vara anledningar till det dåliga bemötandet, så hör inte detta hemma i ett välfärdsland som Sverige, säger landstingsrådet Stig Nyman (kd) i en kommentar. - Under den förra mandatperioden etablerades Vårdens värdegrund i Stockholms läns landsting på ett beslutsamt sätt. Alla partier ställde upp på beslutet i landstingsfullmäktige. Frågan idag är, hur vi väljer att leva upp till och följa upp värdegrunden. Jag skulle kunna göra det enkelt för mig och påstå att ”så här står det till i socialdemokraternas Sverige…” Det ligger ett särskilt ansvar på det regerande partiet och deras partners och dom får själva välja kommentarer till dessa uppseendeväckande fakta. - För egen del och för kristdemokraterna vill jag deklarera, att de uppgifter som gäller Stockholms läns landsting, måste få hög prioritet på en gång och under nästa mandatperiod. Att människor kränks när de har som störst behov av förståelse och empati, bäst behöver ett bra bemötande och bästa tänkbara vård är djupt ovärdigt, avslutar Stig Nyman (kd) sin kommentar. För mer information: Stig Nyman Landstingsråd mobil. 070-372 34 05 Jan Fjellstedt pressekreterare tel. 08-737 41 51 mobil. 070-737 41 51

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm