Pressmeddelande -

Stockholms läns landstings månadsresultat: Förbättrad prognos och ökade samlade skatteintäkter

Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Stockholms läns landstings resultat för mars månad, och prognos för helåret 2006, visar ett resultat som överstiger budget. Den främsta förklaringen är högre samlade skatteintäkter jämfört med vad som beräknades i budgeten. Resultatutfallet för mars månad var 369 miljoner kronor, vilket är 24 miljoner kronor högre än mars 2005. De samlade skatteintäkterna var 490 miljoner kronor, vilket är 4,5 procent högre än samma period 2005. Såväl patientavgifterna som biljettintäkterna har ökat. Prognosen är uppjusterad från förra månaden och indikerar ett helårsresultat på 571 miljoner kronor, vilket är 141 miljoner kronor högre än budgeterat. För hälso- och sjukvården är prognosen nedjusterad från förra månaden och indikerar nu ett helårsresultat på -68 miljoner kronor. Det är 119 miljoner kronor lägre än budgeterat. Trafikverksamhetens helårsprognos är uppjusterad något från förra månaden och indikerar nu ett resultat som är 70 miljoner kronor lägre än budgeterat. Länk till månadsbokslutet i sin helhet: http://www.sll.se/docs/w_LKE/manbok/2006/604-0842.pdf För ytterligare information, kontakta Anders Fridell, presschef, 08-737 42 02

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm