Pressmeddelande -

STOP HIV kampanj sommaren 2004 (SMD/Lafa)

Under en gemensam logga genomförs i sommar en STOP HIV kampanj riktad till män som har sex med män. Budskapet lyder Hotade i Stockholmsområdet och syftet med kampanjen är att öka kondomanvändningen och minska spridningen av hiv. Att könssjukdomarna ökar tyder på att flera har oskyddat sex. Och eftersom allt fler lever med hiv i Stockholm, tack vare hivläkemedlen, så är det mer angeläget än någonsin att använda kondom. Kampanjannonsering sker i Stockholm Prides programblad 28 juli ? 1 augusti och i tidningarna QX, Kom Ut och det nya gaymagasinet Morriss magazine i sommar. På internet presenteras kampanjen genom webbplatsen www.stophiv.nu. Informationsmaterial har tagits fram och kommer att distribueras bland annat under Stockholm Pride, där även ett bildspel för kampanjen kommer att visas på en ljustavla. Kampanjen är ett samarbete mellan Landstinget förebygger aids (Lafa), Riksförbundet för hivpositiva (RFHP), Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting, Statens Folkhälsoinstitut och Venhälsan. ---- Landstinget förebygger aids (Lafa) Centrum för sexualitet och hälsa Samhällsmedicin Stockholms läns landsting Wollmar Yxkullsgatan 19 Box 175 33 SE-118 91 Stockholm Telefon: 08-517 781 00 Fax: 08-517 780 90 E-post: info@lafa.nu Internet: www.lafa.nu

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm