Pressmeddelande -

Stoppa cancerlotteriet! (m)

Cancerfonden ställer sig bakom den borgerliga alliansens krav på nationell cancerplan, enligt en artikel idag på DN Debatt. Allt fler organisationer reagerar mot den ojämna vårdkvaliteten i cancervården, beroende på var i Sverige vården utförs. Den enda rimliga lösningen är att lyfta bort cancervården från landstingens ansvarsområde, menar Christer G Wennerholm (m) från landstingsförbundet. – Det är oacceptabelt att bostadsorten och det landsting man råkar tillhöra får avgöra kvaliteten på den cancervård patienten erbjuds. Staten måste ta ett ansvar för de cancerpatienter vars landsting har långa vårdköer och brister i behandlingen. För cancerpatienterna är detta bokstavligen talat livsviktigt, säger vice ordföranden i landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning, Christer G Wennerholm (m). – Den långsiktiga lösningen på det här problemet är att landstingen fråntas ansvaret för cancervården. Istället bör staten garantera en för hela landet god och jämlik cancervård. I väntan på denna utveckling bör initiativ omgående tas till en nationell handlingsplan för cancervården. Vårdprofessionen, patientorganisationerna och andra sakkunniga är alla överens om behovet av en sådan handlingsplan. Nu när även Cancerfonden slår larm måste väl ändå vårdminister Ylva Johansson (s) inse att hon inte längre kan förvägra cancerpatienterna god vård i hela landet, avslutar Christer G Wennerholm (m). Kontaktperson: Pressekr: Andreas Eriksson 0707-374505

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm