Pressmeddelande -

Svårflörtade verksamhetschefer lockas av miljöpris

I Stockholms läns landsting pågår ett omfattande miljöarbete. Eftersom alla grenar av landstinget ska involveras, krävs att samtliga chefer engagerar sig. Bland verksamhetscheferna har det varit lite si och så med intresset - därför prövade landstinget en något udda väg för att nå ut. Miljötävlingen är nu avgjord. - I andra grupper kan vi ha utbildningar och seminarier, men vi har inte lyckats nå verksamhetscheferna på klinikerna i tillfredsställande grad. Och eftersom vi vet att de brukar vara tävlingsinriktade, trodde vi att en miljötävling skulle vara en väg att få dem mer engagerade, säger miljödirektör Åke Wennmalm. Landstinget har nu kommit till steg fyra i det miljöarbete som påbörjades 1990. Avsikten är att fortsätta arbetet, men också att förtydliga och förenkla. Det ska vara en handfast hjälp i det dagliga miljöarbetet i landstingets förvaltningar och bolag. Därför är det viktigt att landstingsanställda känner till miljöprogrammet. - Vi har gjort en utredning som visar vilka områden där landstinget som en helhet har en viktig funktion att fylla för att vi ska kunna skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Det handlar om luftföroreningar, buller, äldre föroreningar i mark och byggnader, läkemedelsrester i miljön och lustgasutsläpp från vården. Utöver det arbetar varje verksamhetsgren med de frågor som är viktiga på det lokala planet, berättar miljölandstingsrådet Bengt Cedrenius (mp). Av runt 300 verksamhetschefer loggade 100 in sig på tävlingssajten. Endast femton av dessa lyckades dock komma igenom 25 frågor, om miljö generellt och miljösteg fyra specifikt, med samtliga rätt. - Vi har haft roligt när vi gjort "miljöronden" och vi hoppas förstås att tävlingen har stimulerat verksamhetschefernas nyfikenhet kring miljöfrågorna, så att resultatet nästa gång blir ännu bättre, säger Stefan Wallin, chef för miljöavdelningen. Fotnot: Priset består, utöver ett diplom utformat av Lasse Åberg med certifieringen "miljödokotor", av en skärgårdsresa för hela enheten med Waxholmsbåten Väddö. Diana Liljefors på Thoraxmottagningen vid Karolinska sjukhuset stod bakom det första rätta svaret i dragningen. För mer information: Charlotte Pruth, pressekreterare (mp), 070-737 44 26

Ämnen

  • Miljö, energi