Pressmeddelande -

Svag positiv trend i patienternas syn på sjukvården [Hälso- och sjukvårdsroteln (s)]

Idag behandlar hälso- och sjukvårdsutskottet delårsbokslut per 31 augusti och årsprognos för 2004. I delårsbokslutet redovisas resultaten från befolkningsundersökningen Vårdbarometern, där 7900 slumpvis utvalda personer över 17 år får svara på frågor om deras syn på vården. De sammanvägda resultaten visar på svag positiv trend i patienternas förtroende för sjukvården. 88 % av de patienter som gjort ett besök i vården är nöjda vilket är en förbättring mot tidigare år. Bemötandet på akutmottagningarna värderas lägst (83 % nöjda) medan övrig mottagning på sjukhus och bland privata specialister värderas högst (92 % resp. 94 % nöjda). Långsiktigt är förtroendet för vården oförändrat. För 2004 noteras dock en liten minskning. 51 % jämfört med 53 % 2003 har högt förtroenden för vården 14 % har ett lågt förtroende för vården, en andel som legat konstant under åren. De som besökt vården det senaste året har högre förtroende än de som inte gjort ett besök. De som är över 65 mer förtroende för vården än de som är yngre. – Trots att vården fått minskade resurser och är inne i en förändringsfas så får stockholmarna fortsatt god vård. Det här visar att det går att göra förändringar i vården utan att det behöver påverka patienterna, säger Inger Ros (s) sjukvårdslandstingsråd. Andelen som anser att väntetiden till husläkaren varit rimlig har ökat under till 74 %, jämfört med 71 % 2001. Fortfarande är många missnöjda med telefontillgängligheten. Missnöjdheten har dock minskat kontinuerligt. Andelen nöjda har ökar från 47 % till 57 %. – Mycket återstår vad gäller telefontillgängligheten. Det är en trygghetsfråga för människor att vården finns tillgängligt och jag tror att komma fram per telefon är en nyckelfaktor för att vården ska kännas nära. Vi har gjort ett särskild satsning på tillgänglighetsåtgärder på vårdcentralerna och så kommer vi öppna en barnjourlinje dit föräldrar till sjuka barn ska kunna få telefonrådgivning. Men vi har en bra bit kvar, avslutar Inger Ros (s). För mer information kontakta pressekreterare Elin Almqvist (s) 070-737 41 69

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm