Pressmeddelande -

Tandhälsan hos barn och ungdomar blir allt bättre

Tandhälsorapport 2007, som undersöker tandhälsans utveckling bland barn och ungdomar i Stockholms län, visar att tandhälsan blir allt bättre.
Tandhälsorapporter har tagits fram i cirka 20 år.


Andelen barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år som har hål i tänderna har
under många år minskat stadigt. Förbättringen har dock planat ut något de
senaste åren. De barn som har sämst tänder i Stockholm, har en tandhälsa
som även ligger under riksgenomsnittet. Här är dock utvecklingen osäker.

Det finns en viss skillnad mellan flickor och pojkar. Flickor har i unga år
något bättre tandhälsa än pojkar, pojkar har istället bättre tandhälsa i de
högre åldrarna.

Tandhälsan varierar mellan olika områden i Stockholm (se även bilaga 2 till
rapporten). I områden med god socioekonomisk status har barn och ungdomar
också bättre tänder än i områden med sämre socioekonomisk status. Detta
gäller för alla barn och ungdomar i Stockholms län.

- Vi har anledning att överväga hur vi kan utvidga den förebyggande
tandvården, säger Kjell Bjerrehorn, övertandläkare Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning. Vi vet att det ger resultat. Ju senare barn
får sitt första hål i tänderna, desto bättre blir deras framtida
tandstatus.

Rapporten finns att hämta här:

http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2008/2008-05-22/31HSN0803-0494Tandhälsorapport%202007.pdf


Kontakt:
Kjell Bjerrehorn, övertandläkare Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning,
070-484 07 22
Yvonne Gustavsson, presstjänsten, 070-737 44 45

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm