Pressmeddelande -

Tandvård på jobbet lockar anställda (Folktandvården)

Redan innan den ens öppnat har över ett par hundra anställda på Scania i Södertälje visat intresse för att komma på en undersökning till Folktandvården-Scania på Scanias Hälsocenter. Den 18 maj slås portarna upp för de första patienterna. Då finns två behandlingsrum klara för undersökningar. Satsningen är ett led i Scanias utvidgning av hälsovården för sina anställda. Den övergripande tanken med Scanias hälsocenter är att förbättra hälsan hos sina anställda genom att minimera riskerna, bota och förebygga ohälsa, vilket ligger i linje med Folktandvårdens arbetssätt. Genom att arbeta förebyggande med tandvård så minskar man riskerna för både dyra och svåra behandlingar. Genom att Folktandvården finns på arbetsplatsen sätts fokus på tandhälsa. Främst är det de som inte går eller som har svårt att nå sin tandläkare som kommer att lockas av att gå till mottagningen på Hälsocentret. – Vi vill ge en tandvård med fokus på närhet och trygghet, säger Folktandvårdens tandläkare Regina Jonsson som är en av dem som ingår i tandvårdsteamet på den nya mottagningen. Teamet kommer att bestå av en tandläkare, en tandhygienist och tandsköterska. Till en del kommer teamet även att arbeta förebyggande genom att erbjuda informationsträffar om hur man bäst sköter sina tänder samt ge personliga råd till de anställda. - Vi ser mycket positivt på att öppna en klinik i Scanias hälsocenter, säger Folktandvårdens klinikchef Irene Smedberg. Det är unikt att ge tillgänglighet till de drygt 7 000 anställda tandvård på jobbet. Vi hoppas också att ideen sprider sig som ringar på vattnet så att fler företag erbjuder sina anställda god tandvård på jobbet. För mer information: Harald Abelin, vd, 070–736 29 68 Irene Smedberg, 070-492 21 78 Pressansvarig Christian Larsen, 08-687 54 58

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm