Pressmeddelande -

Tio löften för bättre psykiatri (s)

Idag presenterar hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros tio vallöften från socialdemokraterna i stockholmsregionen för en bättre psykiatri. Hon gör det på Psykoterapimässan (Stockholmsmässan i Älvsjö) klockan 12:00. – Den psykiska ohälsan och missbruket ökar i samhället. De senaste årens folkhälsorapporter visar att vi måste finna nya sätt att möta dagens livsstilsmönster, säger Inger Ros. 10 löften för att förbättra psykiatrin: 1. Tillgängligheten och akut omhändertagande ska bli ännu bättre 2. Ungdomsmottagningarna behöver mera resurser 3. Trygghetskvitto vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård 4. Fler vårdplatser, fler mellanvårdformer, förstärkt öppenvård och ökad tillgång till psykoterapi 5. Satsning ska göras på utredning och behandling vid ADHD 6. Fler personliga ombud behövs 7. Rätten till bostad och sysselsättning ska garanteras 8. Satsningarna på äldrepsykiatrin ska fortsätta 9. Satsningar på skötaryrket 10. Ökad satsning på psykiatrisk forskning Löftena finns mer utförligt beskrivna i en folder. Kontakta ida.lindqvist@politik.sll.se för mer information.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm