Pressmeddelande -

Tolv miljoner för bättre hälsa (s)

I dag beslutar personalberedningen Stockholms läns landsting om vilka som ska få del av de tolv miljoner kronor till olika arbetsmiljöprojekt som avsattes i budgeten för 2006. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset är de som får störst andel av pengarna. Bland projekten finns bland annat fysisk träning på arbetstid för undersköterskor och barnsköterskor på Karolinska universitetssjukhuset och för städpersonal på Norrtälje sjukhus, stöd till personalen för omhändertagande av föräldrar i kris på Karolinska universitetssjukhuset, samt stegmätare och hälsoföreläsningar för de anställda inom SLSO. – Vi fortsätter vårt enträgna arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro bland de anställda i Stockholms läns landsting. Vi har satt upp ett mål om att sjukfrånvaron ska minska med en dag per år och anställd. Förra året överträffade vi målet, sjukfrånvaron sjönk med nästan två dagar per anställd. Totalt under vår mandatperiod har sjukfrånvaron minskat med nästan fem dagar per år och anställd, säger det socialdemokratiska personallandstingsrådet Lars Dahlberg. I Stockholms läns landstings hälsoplan finns målet att minska sjukfrånvaron med minst en dag per år och anställd. Under 2005 sjönk sjukfrånvaron med 1,8 dagar och 42 procent av de anställda hade inte en enda sjukdag. Det var tredje året i rad sjukfrånvaron sjönk. Genomsnittet 2005 var 21,2 dagar per anställd per år, jämfört med 26,1 dagar 2002. Under den tidigare moderatstyrda majoriteten steg sjukfrånvaron med sex dagar per år och anställd från 18,1 dagar 1998 till 26,1 dagar 2002.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm