Pressmeddelande -

Upp till bevis om psykiatrin i Stockholm (kd)

- Det behövs inga fler utredningar för att konstatera att psykvården inte fungerar tillfredsställande. Frågan är vad den röd-gröna majoriteten i landstinget tänker göra för att lösa problemen. Hittills har dom inte visat att dom skulle ha några spännande visioner. Det säger landstingsrådet Stig Nyman (kd) i en kommentar med anledning av den interpellation han har lämnat till landstingsfullmäktige. - Bristerna i den psykiatriska vården är väl kända. Regeringen utsåg en särskild samordnare, Anders Milton, för att samla kunskap, sprida den och medverka till och föreslå åtgärder. Hittills förefaller lyhördheten vara ringa från de politiska församlingar som har ansvaret. Det finns starka skäl att aktualisera frågorna i vårt landsting. - Frågan, som är högaktuell, är om den politiska vänstermajoriteten har några som helst visioner för psykvården i vårt landsting. Jag vill veta vad dom tänker föreslå för de närmaste åren. Finns det planer på tillskott eller omfördelning av resurser för att fortast möjligt uppnå en tillfredsställande vårdsituation för de psykiskt sjuka i Stockholms län, finns det någon tanke över huvud taget? Frågan är ställd och jag räknar med svar om en månad, avslutar Stig Nyman (kd) sin kommentar. För mer information: Stig Nyman landstingsråd mobil. 070-372 34 05 Jan Fjellstedt pressekreterare tel. 08-737 41 51 mobil. 070-737 41 51

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel