Pressmeddelande -

Vården behöver stabiliseringspakt (kd)

- På samma sätt som oron för pensionernas utveckling och finansiering fick partierna att samla sig till fördjupad analys och en brett förankrad lösning, borde oron för vårdens utveckling och finansiering bli föremål för en liknande gemensam hantering. Vården behöver en stabiliseringspakt. Det sade Stig Nyman, Kristdemokraternas gruppledare i landstinget, när han talade på ett protestmöte på Sergels torg klockan 12. - Vi som är engagerade i sjukvårdspolitiken måste våga föra ett ärligt och sansat samtal över parti- och blockgränser och i nära dialog med vårdens ledare och medarbetare. Jag är trött på regeringens kniptångspolitik, jag vill komma till tals med socialdemokraterna och de andra partierna om den framtida sjukvården. - När kraven på balans i resultaträkningen sätts före prioriterade vårdbehov får vi en upprepning av 90-talets kortsiktiga sjukvårdspolitik som ledde till långa väntetider, massavskedanden och bekymmer med personalrekryteringen. Budgetbesluten i landstingen för nästa år kommer att resultera i nya massavskedanden och nedskärningar. Detta är ett faktum och inte en politisk åsikt. - Vi tvingas till skattehöjning och vi tvingas till långtgående besparingar. Inte för att vården är för dyr, utan för att vi tvingas lämna ifrån oss 15 procent till skatteutjämning till andra landsting och för att statsbidragen krymper, trots allt fagert tal om motsatsen, avslutade Stig Nyman (kd). För mer information: Stig Nyman landstingsråd mobil. 070-372 34 05 Jan Fjellstedt pressekreterare tel. 08-737 41 51 mobil. 070-737 41 51

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel