Gå direkt till innehåll
Karin Åman och Gunnel Ericsson är de två deltagarna till Plats för rotslöjd. Foto: Samuel Pettersson
Karin Åman och Gunnel Ericsson är de två deltagarna till Plats för rotslöjd. Foto: Samuel Pettersson

Pressmeddelande -

2019 års stipendiater Umeå – Plats för rotslöjd: Gunnel Eriksson och Katarina Åman

Äntligen kan vi presentera de två deltagare som valts till residensprogrammet i Umeå 2019; Plats för rotslöjd. Det är mästerslöjdare Gunnel Ericsson, expert inom rotslöjd, och Karin Åman, adept inom ämnet som har valts ut. Slöjd Stockholms residensprogram i Umeå genomförs i samarbete med Länshemslöjdskonsulenterna i Västerbotten och Västerbottens museum. Här finns en djup kunskap kring rotslöjden och hantverket om hur man kan tillverka saker med rötter. Den immateriella kunskapen är hotad och därför vill vi nu säkerställa rotslöjden i länet och landet. Vi ser att det finns ett stort behov av att föra över kunskapen till kommande generationen vidare och då är residensprogrammet ett sätt att göra det på.

Som deltagare i slöjdresidensprogrammet har vi valt en mästerslöjdare med fokus på rotslöjd och en yngre slöjdare/hantverkare som vill förvalta och utveckla kunskapstraditionen inom fältet. Under september – november kommer de två utövarna med praktiker inriktade på rotslöjd, att pröva residensplattformen för att överföra kunskap genom ett dubbelt mentorskap. Parallellt gör vi även en serie publika presentationer, samtal och workshoppar.

”Jag lärde mig rotslöjd från grunden 1965 av dåvarande hemslöjdskonsulenten Karin Lundholm. Hon kom till vår by Botsmark och sa: ’det här ska ni göra’ och så lärde hon ut näver- och rotslöjd…

Jag sökte till residenset för att jag vill ha en efterträdare i slöjden och räknar inte med 50 år till för egen del… jag vill inte att rotslöjden ska dö ut. Nu hoppas jag att jag får lära ut till någon med intresse och som kan föra det vidare…” säger mästerslöjdare Gunnel Eriksson.

”Slöjden började för mig med att mina systrar lärde mig att sticka och min pappa lärde mig tälja. Sedan dess har jag tagit teknik efter teknik och lärt mig mer hela tiden. Rotslöjden kom dock lite senare i livet... Min farmor slöjdade i rot men själv har jag alltid trott att det varit för svårt…Det är nu dags att ta fram min rotslöjdiga sida, att utveckla och satsa på den. Jag vill bli så duktig att jag kan hålla kurser och se till att rotslöjden inte ebbar ut… Ur ett hållbarhetsperspektiv är rötter dessutom ett fantastiskt material. Det känns som en ynnest att få bli upplärd av en mästerslöjdare på det här viset. Residens som begrepp är för mig något nytt och okänt, men det låter som något viktigt och ärofyllt”, säger adept Katarina Åman.

Slöjdresidensprogrammet är en del av en långsiktig utveckling. Det är en publik plattform som undersöker, lyfter fram och diskuterar slöjd och hantverk. Här går det att ställa frågor kring det handgjorda, dess roll och relevansen i vår samtid. Programmet är ambulerande och genomförs i samarbete med lokala och regionala samarbetspartner.

Initiativtagare och projektägare är Slöjd Stockholm och finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Programmet för 2019 utvecklas och samordnas av Emiljy Fahlén och Asrin Haidari med stör av Isac Enetjärn, hemslöjdskonsulent i Västerbotten. 

”Den immateriella kunskapen inom området är hotad och därför vill vi nu trygga rotslöjdens fortsatta plats i länet och landet. Vi ser att det finns ett stort behov av att föra kunskapen vidare till kommande generationer och för oss är residensprogrammet ett konkret sätt att pröva det", säger Andreas Sohlberg, ytterst projektansvarig och tillika verksamhetsledare för Slöjd Stockholm. 


Kontaktuppgifter:

Andreas Sohlberg, biträdande museichef Stockholms läns museum,

andreas.sohlberg@stockholmslansmuseum.se

Mobil: 076-526 94 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med projekt, vandringsutställningar, program, kurser, workshoppar, uppsökande inom vår pedagogiska verksamhet, samt med kulturmiljöfrågor. Till skillnad från många andra museer har vi inga traditionella föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är två av sex länskulturfunktioner.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum

Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige