Gå direkt till innehåll
Foto: Ing-Marie Thaning, Stockholms läns museum, Samtidsbild
Foto: Ing-Marie Thaning, Stockholms läns museum, Samtidsbild

Pressmeddelande -

Museer i gemensam storsatsning för vardagsbildens bevarande

Aldrig tidigare har så många människor fotograferat så mycket av sitt vardagsliv som idag. Men vad finns kvar av det egna bildarkivet när vi loggar ut från Snapchat, stänger vårt Instagram-konto eller byter till en nyare telefon? I ett flerårigt projekt storsatsar nu fyra kulturarvsinstitutioner för att bevara de förgängliga vardagsbilderna.

Nordiska museet, Stockholms läns museum, Finlands fotografiska museum och Aalborgs stadsarkiv är initiativtagarna till projektet ”Samla social digital fotografi” som nu i juni tilldelats över 5 miljoner svenska kronor från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Projektet handlar om hur museerna ska samla in och spara allmänhetens sociala digitala fotografier, alltså de som förekommer på sociala medier.

– Det personliga fotografiet har förändrats och museer och arkiv har inte hängt med. Våra databaser är inte anpassade för att ta hand om bilder från sociala media. Det finns en risk att spår och minnen går förlorade om vi inte skapar förutsättningar för insamlandet, säger Christer Falk, museichef på Stockholms läns museum.

Det unika med detta forskningsprojekt är att fokus ligger på förutsättningarna för själva insamlandet och inte på det digitala fotografiets identitetsskapande roll eller användningen i sociala medier. De fyra kulturarvsinstitutioner som deltar i projektet kommer att testa olika metoder för insamling. Syftet är dels att hitta metoder för hur museer och arkiv i framtiden kan samla in digitala bilder som finns på sociala medier, dels att ta fram övergripande rekommendationer för insamling och förmedling. Som garant för en fungerande metodutveckling inom projektet finns Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet med som en stöttande part.

– Vi strävar efter att göra kulturarvet angeläget för alla och i det här projektet vill vi utforska metoder för att inkludera och engagera fler människor i skapandet av vårt gemensamma kulturarv. På lång sikt handlar det om att rädda den här typen av kulturarv in i framtiden, säger Sanne Houby-Nielsen, chef, styresman, för Stiftelsen Nordiska museet.

Projektet ”Samla social digital fotografi” påbörjas 2017 och fortsätter under 3,5 år. Resultatet av projektet, förutom att kulturarvsinstitutionerna får kunskap och rekommendationer kring insamling av socialt digitalt fotografi, är att nya verktyg hjälper till att utveckla relationerna mellan allmänhet och institution. Projektet avslutas med seminarier, konferens, antologi och rapport.

För mer information och kontakt:

Elisabeth Boogh, elisabeth.boogh@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 31,
bildantikvarie på Stockholms läns museum

Kajsa Hartig, kajsa.hartig@nordiskamuseet.se, 08-519 547 50,
digital navigatör på Nordiska museet

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms läns museum Mer än ett vanligt museum

Vi är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med allt från utställningar, program, kurser och workshops till uppsökande inom vår pedagogiska verksamhet och på uppdrag inom kulturmiljöfrågor. Till skillnad från många andra museer har vi inga traditionella föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är sedan 2013 huvudman för Länshemslöjdskonsulterna, som också går under benämningen Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är två av sex länskulturfunktioner.

Länsmuseets största bidragsgivare är Stockholms läns landsting, genom kulturnämnden, och Statens kulturråd. Till detta kommer projektbidrag från länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum
Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige