Gå direkt till innehåll
Fyren i Landsort. Foto: Film Stockholm.
Fyren i Landsort. Foto: Film Stockholm.

Pressmeddelande -

Svårtillgängliga platser i Stockholms län VR-filmas

Idag uppmärksammar vi den internationella funktionshinderdagen genom att lansera två filmer i 360-graders teknik. Filmerna bidrar med att tillgängliggöra platser i länet som kan vara fysiskt svåra att besöka och de handlar om Landsort i länets yttersta skärgård och tvätteriverksamheten på Södertörn. I tvätterierna arbetade flera hundra småbrukare från decennierna kring sekelskiftet fram till 1960-talet.

I Stockholms län finns mängder av spännande kulturmiljöer som representerar olika tidsepoker, verksamheter, berättelser och människor. 

”I Stockholms läns museums uppdrag ingår att öka kännedomen om länet spännande kulturmiljöer. Men många av dessa besöksmål är svårtillgängliga. Ibland därför att de ligger i oländig natur eller är farliga att vistas i eller på, och ibland för att de är privatägda eller av andra anledningar inte är tillåtna att besöka. För att öka tillgängligheten har vi i ett treårigt projekt, med finansiering från Länsstyrelsen, valt att VR-filma några av dessa besöksmål”, säger Annelie Kurttila, museichef på Stockholms läns museum.

Syftet med filmerna är att med hjälp av 360-graders film, arkivbilder och ljudberättelser gör länets kulturmiljöer tillgängliga för alla, även personer med fysiska funktionsvariationer. Filmerna kan ses och lyssnas på i mobilen, på bildskärm eller VR-headset.


Landsort
Landsort är Stockholms läns sydligaste ö. Ön är karg och är på sina ställen svår att ta sig fram på. Länsmuseet vill via denna film ge en historisk och visuell överblick över ön. Den har en mycket lång historia som är intimt knuten med statens intressen av nationell säkerhet, handel och sjösäkerhet.

”Landsorts fyr är en av Sveriges allra äldsta och på platsen finns också en av Sveriges äldsta lotsstationer. Både fyren och lotsstationen är fortfarande i bruk. Livet på Landsort var dramatiskt och havet både gav och tog liv på ett sätt som vi inte riktigt förstår idag. Staten hade från början ett stort intresse för ön på grund av dess strategiska läge, i princip alla som bodde och arbetade på ön var anställda av staten” säger Stina Hagelqvist, projektledare för filmen.


Tvättstugor och torklador
Tvätterimiljöerna kan vara svårbesökta eftersom de ofta är privatägda. Tvättstugorna och torkladorna är idag i så pass dåligt skick att de snart inte längre finns. Därför är det viktigt för länsmuseet att dokumentera miljöerna för framtiden.

Att uppmärksamma den forna tvätteriverksamheten på Södertörn är samtidigt ett sätt att dokumentera kvinnors företagande och näringsverksamhet. Idag är många av dessa miljöer förfallna och minnet av kvinnornas arbete är på väg att försvinna. Tvätteriverksamheten på Södertörn och de torklador som uppfördes för att torka tvätten i, är en förhållandevis okänd bit industrihistoria. Den hänger ihop med stadens, det vill säga Stockholms expansion, och nämns sällan när Stockholms industrihistoria berättas.


Kontaktpersoner:

Stina Hagelqvist, bebyggelseantikvarie och projektledare: stina.hagelqvist@regionstockholm.se, 076-526 94 63

Lenita Gärde, kommunikatör:
lenita.garde@regionstockholm.se, 076-526 94 24

Länk till film om torklador >

Länk till film om Landsort>


Filmerna har producerats i samarbete med Film Stockholm med stöd av Länsstyrelsen Stockholm.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är sedan januari 2021 en del av Region Stockholms kulturförvaltning.

Kontakter

Michelle Stensson Larsson

Michelle Stensson Larsson

Presskontakt Kommunikatör Stockholms läns museum 070-250 97 51

Relaterat innehåll

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!

Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Stockholms läns museum

Region Stockholm Kulturförvaltningen, Box 38 204, Södermalmsallén 36. Plan 3.
100 64 Stockholm
Sverige