Pressmeddelande -

2012-års nybyggnadspris till lekparken Bryggartäppan

Stockholms läns hembygdsförbund har beslutat att tilldela Bryggartäppan, en alldeles annorlunda lekpark, 2012 års nybyggnadspris.


-  Det är mycket glädjande att få 2012 års nybyggnadspris av Stockholms läns hembygdsförbund. Vår målsättning var skapa en lekpark för både lek och lärande som dessutom integrerade sig naturligt i den befintliga miljön säger Christoffer Järkeborn (M) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

-
Varje dag i ur och skur sjuder parken av lekande barn, vilket visar att Bryggartäppan blivit en succé, inte minst hos våra små medborgare och att vårt mål har uppnåtts. 

Om lekparken
Lekparken ligger i parken där Brännerigatan, Gotlandsgatan och Bjurholmsgatan möter varandra och med unika handbyggda trähus uppförda på plats har det i parken skapats en miljö som ska påminna om hur det såg ut på Södermalm under senare hälften av 1800-talet. Husen är byggda i en storlek som passar för barn och har varsamt infogats i den befintliga parken bland gamla fruktträd, syrenbuskar och annan växtlighet. Här finns en verkstad, smedja och en fabriksbyggnad samt stall och utedass. Vagnmakarens hus och ett tidstypiskt bostadshus har också byggts upp. Flera av byggnaderna kan barnen gå in och leka i medan några är kulisshus. I verkstaden och smedjan kan barnen dona med tidsenliga redskap. Byggnaderna är upplysta inifrån när det är mörkt. 

Barnen kan också leka med gungor, sandlåda, gungbräda, en labyrint byggd i trä, en stor trähäst med vagn och landgång för tegelbärare, allt byggt för hand och omsorgsfullt infogat i parken. Utanför smedjan sitter smeden själv på en bänk. Även en mindre stenbro genom lekparken har murats upp på plats.  

Skyltar med citat ur ”Mina drömmars stad” har satts upp på flera ställen i parken. Citaten anknyter till de miljöer som byggts upp i parken. Detta ger ett pedagogiskt innehåll till parken med möjlighet att inspirera vuxna att prata med barnen om hur folk bodde och levde förr i världen.

Lekparken är finansierad av Södermalms stadsdelsnämnd och formgiven och uppbyggd av Lekplatsbolaget i samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning.

Om priset:
Syftet med priset är att fästa uppmärksamhet på dels väl genomförda upprustningar av äldre bebyggelse dels ny bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig miljö.
Några kriterier varav flertalet skallvara uppfyllda:

 • Värdefull byggnad/byggnader/miljö.
 • Historiskt riktig genomförd upprustning.
 • Tekniska bra lösningar. 
 • Ekonomiskt genomförbart projekt.
 • Funktionella godtagbara lösningar på de behov som byggnaden/byggnaderna skall fylla
 • Ny byggnad skall utgöra ett positivt tillskott till miljön genom att samverka med platsens natur-/kulturkvaliteter, tillvarata och förstärka skönhetsvärden i den yttre miljön och bidra till att utveckla regionens byggnadstradition lokala material och hantverkstraditioner tas tillvara.

Juryn
Juryn har bland andra bestått av representanter från Stockholms läns hembygdsförbund, Stiftelsen Stockholms museum, Länsstyrelsen och Stockholms stadsmuseum

Kontaktperson för mer information: Kenneth Kempendahl, parkingenjör, Södermalms stadsdelsförvaltning. Telefon 08-508 12 205, e-post kenneth.kempendahl@stockholm.se

 

Relaterade länkar

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • gamla hus
 • historia
 • lek
 • bryggartäppan
 • stockholm
 • söder
 • södermalm
 • lekplats
 • per anders fågelström
 • lekpark
 • stockholms stad

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535