Pressmeddelande -

Åtgärder för hemlösa under jul- och nyårshelgen

Inför jul- och nyårshelgen aktualiseras problemet med hemlöshet. Många stockholmare undrar vad staden gör för att hjälpa dem som inte har någonstans att bo. Vissa vill också hjälpa till. Stockholms stad har det yttersta ansvaret för alla som vistas i staden ska få det stöd och den hjälp som de behöver. Detta gör staden: * Huvuddelen av alla boenden för hemlösa drivs av Stockholms stad. Totalt har staden cirka 1900 boenden för hemlösa i egen regi och genom Stiftelsen Hotellhem. Bostäderna är både s k lågtröskelboenden med personal och obemannade tillfälliga boenden. * Inom några veckor kommer 20 nya boenden att inrättas genom utbyggnad av befintliga hotellhem. Under 2004 beräknas ytterligare 130 enklare lägenheter för hemlösa att skapas i staden. * Förutom stadens boenden står frivilligorganisationerna för drygt 200 boenden för hemlösa, antingen som korttidsboenden i lägenheter eller som platser på härbärgen. * Ingen ska tvingas att sova utomhus. Tak över huvudetgarantin innebär därför att alla som kontaktar socialtjänsten eller ett härbärge tilldelas en sovplats samma dag. Det enda undantaget är personer som är våldsamma eller hotfulla. Ökar behovet kan staden med kort varsel ta fram extraplatser. * Staden arbetar även uppsökande med dem som inte av egen kraft kontaktar socialtjänsten eller ett härbärge. Stadens uppsökarenhet kommer att ha öppet under jul- och nyårshelgen. * 251 miljoner kronor satsas i år av Stockholms stad för att skapa tillfälliga och permanenta boenden för hemlösa, mat, kläder och stöd till frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa. Stödet till frivilligorganisationerna uppgår till 28 miljoner kronor. Utöver detta betalar staden drygt 20 miljoner kronor i vårdavgifter till frivilligorganisationerna för de personer som nyttjar härbärgena. * Stadens socialjour har som vanligt öppet dygnet runt - även under jul- och nyårshelgen - för dem som behöver hjälp. Den nås via tel: 508 40 000. * Vill du själv hjälpa till? Kontakta www.volontarbyran.org, som Stockholms stad driver tillsammans med Forum för frivilligt arbete. http://www.vansterpartiet.se/stockholmsstad Socialroteln, Jens Holm, pressekreterare, Telefon: 070-47 29 519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535