Pressmeddelande -

ELÖVERKÄNSLIGAS RÄTT TILL ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

Inbjudan från Socialroteln, Stockholms stad, Miljöpartiet, Stockholms Läns Landsting Stockholms stad och Stockholms läns landsting tar människor med elöverkänslighet på allvar, vilket har uppmärksammats både internationellt och nationellt. På begäran från många kommuner i landet ordnas därför en konferens den 8 maj där staden och landstinget redovisar sina insatser för att samhället ska vara tillgänglighet även för elöverkänsliga människor: • Mobiltelefonfria zoner i tunnelbanan • Elsanerade färdtjänstfordon • Elsanerade rum på akutsjukhus och inom närsjukvården • Rätten för elöverkänsliga att få sin bostad elsanerad och vid behov få hyra ett torp för rekreation i en lågstrålande zon. Konferensen vänder sig framförallt till tjänstemän och politiker i Sverige. Även media är välkomna. Tid och plats: Den 8 maj klockan 9.00 till 12.00 Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20 B, konferensavdelningen. Mer information: Margareta Olofsson, socialborgarråd (v), 070-592 28 34 Lena-Maj Anding, ansvarig politiker inom landstinget för funktionshinderfrågor (mp), 08-737 44 27 Charlotte Pruth, pressekreterare, 070-737 44 26 charlotte.pruth@politik.sll.se Media som önskar tillträde till konferensen bokar plats via sotcra@sot.stockholm.se eller telefon: 50825003.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535