Pressmeddelande -

Fler Lugna Gatan-värdar i Stockholm

Stockholms finansborgarråd Annika Billström och Fryshusets grundare Anders Carlberg presenterade i dag en kommande miljonsatsning för brottsförebyggande verksamhet och fler ”Lugna Gatan-värdar” i Stockholms stad. - Staden ska stödja ”Lugna Gatans” värdprojekt och Fryshusets övriga trygghetsskapande och brottsförebyggande verksamheter med 8 miljoner kronor under 2005. Utöver detta ska vi höja Fryshusets grundstöd med 1,5 miljoner kronor, säger Annika Billström, finansborgarråd (s) i Stockholms stad. - Fryshuset har i dag en unik, omfattande och mycket framgångsrikt verksamhet och ”Lugna Gatan-projektet” har en bevisat preventiv effekt, som minskar brottsligheten. Insatserna sker genom och tillsammans med ungdomar, ute i de stadsdelar där problemen är som störst. Den satsning vi nu ska genomföra är en mycket viktig del i ett större åtgärdspaket som staden tillsammans med bland annat SL och länspolisen tar fram för att motverka våld och kriminalitet och skapa en tryggare och mindre segregerad stad, säger Annika Billström (s). - Om vi ska komma tillrätta med ungdomsvåld och kriminalitet måste vi arbeta med både kortsiktiga och mer långsiktiga, förebyggande åtgärder. Den här satsningen kompletterar och förstärker det trygghetsarbete som bland annat polis, socialtjänst, skolor och föreningsliv bedriver ute i stadsdelarna i dag, säger Annika Billström (s). Läs mer om våra satsningar http://www.99steg.info Finansroteln, Pressekreterare Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535