Pressmeddelande -

Fler stockholmare skulle rösta ja än nej till trängselskatt om det var folkomröstning idag

Miljöavgiftskansliet, Litti le Clercq, Telefon: 08 – 508 299 68 Om det var folkomröstning ”idag” om ett permanent införande av trängselskatt i Stockholm skulle 46 procent av stockholmarna troligen rösta ja, 40 procent troligen rösta nej och 13 procent vet inte. Det visar den enkätundersökning* som genomförts under våren bland invånare i Stockholms stad. På frågan om det är ett bra eller dåligt beslut att genomföra Stockholmsförsöket, dvs försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik, svarade 52 procent av Stockholmarna det är ett bra beslut, 39 procent dåligt beslut, medan 9 procent svarade vet ej. Fyra av tio stockholmare (43%) svarade att de hade samma inställning till trängselskatt nu som innan den infördes den 3 januari, medan 28 procent blivit mer positiva till trängselskatt nu, 16 mer negativa nu och 13 procent vet ej. - Resultaten bekräftar andra undersökningar som visar att det under våren har skett en förändring i opinionen och att fler blivit positiva till Stockholmsförsöket, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet. På frågan om man ändrat sina resvanor med bil till, från, eller genom innerstaden på vardagar kl. 06.30-18.30 sedan trängselskatt infördes 3 januari, svarade 45 procent att de aldrig åkte/åker bil till, från eller genom innerstaden under dessa tider. 34 procent svarade att de använder bil i samma utsträckning som tidigare, 12 procent använde bil i mindre utsträckning än tidigare, 3 procent använde bil i större utsträckning än tidigare och 6 procent svarade vet ej. De som ändrat sina resvanor med bil svarade bland annat att de åkte kollektivt i större utsträckning, gjorde ärenden med bil på kvällar och helger i stället, eller valde en annan väg för att inte behöva betala trängselskatt. Nästan hälften av stockholmarna, 48 procent, svarade vet ej på frågan om det sedan trängselskatt infördes 3 januari finns problem med trängsel i biltrafiken till/från eller genom Stockholms innerstad under vardagar 06.30-18.30. Sex procent tyckte att det finns stora problem med trängsel i biltrafiken, 29 procent att det finns vissa problem, 18 procent svarade inga problem. På frågan om det finns problem med trängsel i kollektivtrafiken sedan trängselskatt infördes den 3 januari svarade 21 procent stora problem, 28 procent vissa problem, 18 procent inga problem och 33 procent vet ej. *Enkätundersökningen, "Stockholmsbuss 6", är gjord av Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor, USK, och innehöll totalt 28 frågor från olika förvaltningar och bolag i staden, däribland sju frågor från Miljöavgiftskansliet. Undersökningen är en postenkät som kompletteras med telefonintervjuer. Enkäten skickades ut den 13 mars och sista intervjun gjordes den 7 maj. Undersökningen omfattade 600 slumpmässigt utvalda stockholmare 18 år eller äldre ur kommunens invånardatabas. Svarsfrekvensen var 68 procent. För mer information, vänligen kontakta: Litti le Clercq, Projektledare Information Miljöavgiftskansliet Tel 08 – 508 299 68, mobiltel 070 - 47 299 68 Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet Tel 08 – 508 296 25, mobiltel 070 - 47 296 25 Ulla Ericson, utredare, Utrednings- och statistikkontoret, tel 08- 508 35 062

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535