Pressmeddelande -

Förslag på ny politisk organisation för Stockholms stad

Utredningen om Stockholms stads politiska organisation lade idag sitt förslag på en presskonferens i Stadshuset. Utredningen föreslår: Decentralisera mer löpande drift till stadsdelsnämnderna - Skötsel och investeringar i grönområden inklusive ansvaret för träd. - Lokala trafiksäkerhets- och belysningsfrågor samt handikappanpassning. - Ett samlat lokalt ansvar för förskola och grundskola oavsett driftform. - Samlingslokaler och stadsdelsbibliotek. Centralisera och samordna styrningen till fullmäktige och kommunstyrelsen - Låt fullmäktige besluta om fler viktiga ärenden som fördjupade områdesplaner framtagna av stadsbyggnadsnämnden, inte namn på trappor, gator och gränder. - Stärk kommunstyrelsens samordnande roll genom att alla borgarråd ingår. Bättre beslutsunderlag från stadsledningskontoret. - Avskaffa borgarrådsberedningen. Stärk fritidspolitikernas ställning - Bättre beslutsunderlag som är tillgängliga via Internet. - Bättre insyn i de kommunala bolagen. - Högre arvoden till ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnder och facknämnder. Ytterligare frågor kan ställas till utredningens kanslichef Håkan Andersson 070-47 29 306.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535