Pressmeddelande -

Funktionshinderombudsmannens årsrapport presenteras

Socialroteln, America Vera-Zavala, pressekreterare, Telefon: 070 47 291519 Påminnelse 2006-05-08 Inbjudan till presentation av funktionshinderombudsmannens årsrapport för verksamhetsåret 2005. Vad: Presentation av funktionshinderombudsmannens årsrapport 2005 När: Tisdagen den 9 maj klockan 14 Plats: Socialroteln, Stadshuset (ingång receptionen Ragnar Östbergsplan 1) Deltagare: Margareta Olofsson (v), socialborgarråd och Riitta-Leena Karlsson, funktionshinderombudsman OSA: Meddela gärna om ni kommer till: rosa.lundmark@stadshuset.stockholm.se Vi bjuder på kaffe med dopp. Hjärtligt välkomna! Mer information: Rosa Lundmark, borgarrådssekreterare, 070-47 29 160 Funktionshinderombudsmannen (FO) ska vara en förstärkning och ett komplement till stadens ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningar för delaktighet för människor med funktionsnedsättningar. FO ska verka direkt under kommunstyrelsen. Funktionshinderombudsmannen ska • verka på ett generellt och strukturellt plan för att medborgare med funktionsnedsättningar ska tillförsäkras goda levnadsförhållanden • förmedla kunskap till nämnder/ styrelser och ge förslag på förbättringar • informera och ge råd till människor med funktionsnedsättningar, anhöriga, organisationer med flera men inte ingripa i enskildas ärenden • bevaka lagstiftning, stadens policy och nämnders handikappolitiska arbete • årligen beskriva sina erfarenheter i en rapport till kommunstyrelsen.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535