Pressmeddelande -

Gemensamt uttalande av Skarpnäcks stadsdelsnämnd med anledning av händelserna i Kärrtorp

Politikerna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av de allvarliga händelserna i Kärrtorp.

”Nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism”

Skarpnäck är och ska fortsatt vara en öppen och tolerant stadsdel där demokratiska värderingar genomsyrar våra handlingar och värderingar. Under sommar och höst har det förekommit skadegörelse med nazistiska symboler i stadsdelarna Björkhagen, Kärrtorp och nu senast i Bagarmossen. En manifestation mot rasism har attackerats grovt av uttalade nazister. Vi politiska företrädare för Skarpnäcks stadsdel fördömer dessa övergrepp både resolut och samstämmigt.

I Stockholms stad kommer vi aldrig tolerera politiskt våld och trakasserier mot fredliga åsiktsyttringar och manifestationer. Vi förtroendevalda i Skarpnäck kommer aldrig att acceptera att någon människa utsätts för hot och våld på grund av dennes etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åskådning. I Stockholm har vi en nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism. I det förebyggande arbetet har stadsdelarna, kommunen, polis, skola och civilsamhälle ett stort ansvar. Inte minst så har vi som individer ett ansvar att stå upp för ett demokratiskt och öppet samhälle.

 

Kristina Lutz, ordförande, Moderaterna

Ewa Larsson, vice ordförande, Miljöpartiet de gröna

Claes Elmgren, gruppledare, Socialdemokraterna

Daniel Forslund, gruppledare, Folkpartiet

Josefin Morge, gruppledare, Vänsterpartiet

Ebba Krumlinde, Centerpartiet

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • skarpnäcks stadsdelsnämnd
  • kärrtorp
  • uttalande

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535