Pressmeddelande -

Grisar har bättre skydd än de äldre

- Kan man ställa konkreta lagliga krav på hur kor och grisar ska skötas så kan man verkligen också göra det för äldre människor som inte kan föra sin egen talan. Det sa Ewa Samuelsson, gruppledare för Kristdemokraterna, i dagens budgetdebatt i Stockholms stadshus. - I Djurskyddsförordningen (1988:539) står det: "11§ Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion skall sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute." "12§ Om det är möjligt skall avelssvin sommartid ges tillfälle att vistas ute." - Varför citerar jag de här paragraferna? Därför att många tycker att vi ställer för konkreta krav. Att de gamla får komma ut i friska luften, att blöjor byts inom vissa tidsintervall, att det finns tid för personlig kontakt osv. Om djurskyddet regleras i Djurskydds-förordningen så ska även äldre som inte kan föra sin talan få skydd. Vi kräver därför en trygghetsgaranti. - De äldre måste garanteras utevistelse oavsett om de bor i eget boende med hemtjänst eller på servicehus. Servicehusen byggdes en gång för att människor när de blev äldre skulle kunna känna trygghet i boendet. I dagens vänsterstyrda Stockholm kan möjligen en halvdöd 95-åring få ett servicehusboende. - Den 29 oktober var tjugofem kristdemokrater ute i stadsdelsnämnderna. Det vi såg var att det finns mycket engagerad personal men alldeles för lite pengar. Kristdemokraterna, Ewa SAmuelsson, Telefon: 070 - 472 99 07

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535