Pressmeddelande -

Inbjudan till tidigt samrådsmöte om trafikplats Lindhagensgatan

Välkommen till samråd! Tid: tisdagen den 30 november klockan 19.00-21.00 Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, rum Bolinder Stockholm stad har påbörjat en förstudie för att bygga om nuvarande på-och avfartramper från Essingeleden till Lindhagensgatan till en cirkulationsplats. Syftet är att frigöra mark för bostäder och kontor på västra Kungsholmen. Vägverket Region Stockholm medverkar i projektet för att tillgodose att den nya cirkulationsplatsen klarar dagens och morgondagens krav på framkomlighet och trafiksäkerhet. Vid mötet medverkar därför representanter från Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm,Vägverket Region Stockholm och konsulten Ramböll. Vi vill ha dina synpunkter Ett tidigt samråd syftar till att informera om projektet och att samla in kunskaper och synpunkter från berörd allmänhet och andra intressegrupper. Synpunkter som kommer in kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse – vilken blir en viktig del i förstudien och den fortsatta planeringen. För mer information kontakta: Ingemar Bjurel, Vägverket Region Stockholm tel. 08-757 67 05 Eleonor Eklind Forslin, Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm tel. 08-508 265 14

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535