Pressmeddelande -

Inlinestävling på nya Grimsta skatepark

Under sommaren har ungdomar och föräldrar i Grimsta arbetat med att anlägga en skatepark med så kallad streetyta - något som fortfarande är ovanligt i Stockholm. Stockholms stad har stöttat med 150 000 kronor ur satsningen på stadsdelsförnyelse. Stadsdelsförnyelsen är en satsning på totalt 600 miljoner kronor under mandatperioden, och den bygger på medborgarengagemang, samverkan och långsiktiga planer för stadsdelarnas fortsatta utveckling. - Det har varit mycket spännande att se hur arbetet har fortlöpt och att se det engagemang och den kamratanda som råder, säger Annett Öhman-Karlsson, ersättare (s) i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Skateparken i Grimsta invigs nu med en inlinestävling. Välkomna till Parkleken Guldet, Grimsta, lördagen den 4 september klockan 13.00. Välkomna! Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Annett Öhman-Karlsson (s), Telefon: 073-789 47 85

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535