Pressmeddelande -

Invigning av närvårdcentralen i Hökarängen

Tid: onsdag 15 september 12.00-14.00. Plats: närvårdcentralen, Hökarängsplan 1. Tal och cermoni 12.15-14.00 12.15-12.30 Invigningstal hålls av Inger Ros, sjukvårdslandstingsråd. Tomas Rudin, ordförande Farsta stadsdelsnämnd. Juan Carlos Cebrian, ordförande sjukvårdsberedningen södra Stockholm. 12.30 Band knytes Närvårdcentralen i Hökarängen öppnade första juli 2004. Det är en unik samverkan mellan Farsta stadsdelsförvaltning och Stockholms läns landsting. Läs mer om närvårdcentralen i Hökarängen http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_72469_A_category_E_24_A_topcategory_E_248 Farsta stadsdelsförvaltning, Marie Khoury, Telefon: 08-508 18 042, epost marie.khoury@farsta.stockholm.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535