Pressmeddelande -

INVIGNING AV NYA LOKALER VID HAMNVIKSHEMMET

Hamnvikshemmet är en av Stockholms stads verksamheter för medelålders/äldre missbrukare, en grupp som annars riskerar hemlöshet. Genom en nybyggnation skapas nu 12 nya platser, naturskönt beläget vid en strandtomt utanför Nynäshamn. De nya byggnaderna invigs av socialborgarrådet Margareta Olofsson (v), vid en ceremoni fredagen den 5 maj kl. 13.30. - Hamnvikshemmet bedriver en verksamhet med stor respekt för individens behov, för en grupp som ofta farit mycket illa i livet, säger Margareta Olofsson (v). Det här är ett mycket bra exempel på hur samhället kan rusta människor för att ta klivet tillbaka till ett ordnat liv. Invigningen sker på Hamnvikshemmet, 2 km från Nynäshamns centrum. För mer information: Institutionschef Olov Åkerman, 073-917 96 30 Socialborgarråd Margareta Olofsson (v), mobil: 070-59 22 834

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535