Pressmeddelande -

Katarina-Sofia stadsdelsnämnd inbjuder till samrådsmöte om upprustningen av Vitabergsparken

Tisdag 9 maj kl. 17:30 samlingslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1 Vitabergsparken är Katarina Sofias största park med besökare från hela staden. Parken är en av de bergsparker som skapades runt sekelskiftet 1900. Under 1900-talets gång har en del tillägg gjorts i parken men sekelskifteskaraktären är väl bevarad. Mindre åtgärder i parken har utförts under åren men idag finns ett stort upprustningsbehov. Stadelsförvaltningen har tagit fram ett upprustningsprogram för Vitabergsparken, som presenteras på mötet. Härmed bjuder stadsdelsnämnden in till ett samrådsmöte där programmet presenteras och diskuteras. På mötet finns även möjlighet att ta upp andra frågor som rör Katarina-Sofia. Frågor på stadsdelsnämndens kommande sammanträde hittar du på vår hemsida www.stockholm.se/katarina-sofia. På mötet medverkar politiker från stadsdelsnämnden och tjänstemän från förvaltningen. Mer information - Anna Magni Bergström, tel 508 13 033 eller Lennart Bohman, tel. 508 13 036, stadsmiljö Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535