Pressmeddelande -

Kommunfullmäktiges handlingar läggs ut på stockholm.se

Nu kan stockholmare, förtroendevalda, journalister med flera via stadens webbplats ta del av alla de handlingar som behandlas av Stockholms stads kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelse (KS). Möjligheterna att ta del av såväl föredragningslistor, dokument som hör till enskilda ärenden, förslag till beslut samt beslutsprotokoll ökar tillgängligheten för medborgarna att få insyn i och delta i den politiska processen. Möjligheten att prenumerera på föredragningslistor och protokoll gör det dessutom smidigt att få tillgång till dessa via e-post. Du kan: • Läsa KF och KS föredragningslistor och protokoll. • Prenumerera på föredragningslistor och beslutsprotokoll via e-post. • Söka bland KF- och KS-handlingar. • Läsa förslag till beslut i ärenden som politikerna har att ta ställning till. • Via en agent-funktion kan du lägga in bevakning på särskilda intresseområden. Läs mer Under fliken Politik och ekonomi på stockholm.se. Kontaktperson Anette Norberg Sandström, informationsdirektör Tel: 08-508 29 436, 070-47 29 436 e-post: anette.norberg.sandstrom@stadshuset.stockholm.se Länk till Insyn med KF- och KS-handlingar http://www.insyn.stockholm.se/ Stadsledningskontoret, Anette Norberg Sandström, informationsdirektör, Telefon: 070-47 29 436, epost anette.norberg.sandstrom@stadshuset.stockholm.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535