Pressmeddelande -

Kunskapspris till Tensta gymnasium?

Utbildningsförvaltningen, Inger Nyrell, rektor, Telefon: 08 - 621 27 00 vxl KUNSKAPSPRIS TILL TENSTA GYMNASIUM? Blir det Tensta Gymnasium som tar emot Kunskapspriset i Stockholms stadshus den 19 oktober? Tensta Gymnasium har nämligen gått till final i klassen "skola och utbildningsväsende". Så här låter juryns motivering: "För att man på ett efterföljansvärt sätt har satt upp en vision för skolan och med stor kraft dragit i gång förändringsarbetet för att genomföra visionen. Ross-projektet, som genomförs i samarbete med Ross School i New York, karakteriseras av globalt tänkande, samarbete med näringsliv och högskolor, mindre elevgrupper med nära kontakt med lärare, god miljö med fokus på kost och hälsa samt en tydlig strävan att göra mångetniciteten till ett mervärde." Kunskapspriset instiftades av NE Nationalencyklopedin AB 2002. Kunskapspriset om 1,25 miljoner kronor delas årligen ut i syfte att uppmuntra dem som i Sverige på ett nytt, annorlunda eller lustfyllt sätt lyckas stimulera andra att söka kunskap. Det långsiktiga målet är att höja kunskapsnivån i Sverige. Läs mer om Kunskapspriset http://www.kunskapspriset.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535