Pressmeddelande -

Kvalitetssäkring och breddad folkhälsosyn i kompetenssatsning

I morgon torsdag går starskottet för Idrottsförvaltningens stora satsning på att behörighets- och vidareutbilda sin driftspersonal. Det handlar bland annat om att ge alla medarbetare en basutbildning, att utveckla arbetsorganisationen, att säkra kunskapsöverföring och att tydliggöra folkhälsan och hälsans betydelse för individen i relation till arbetet som bedrivs inom förvaltningen. Idrottsborgarrådet Py Börjeson och personalborgarrådet Leif Rönngren är båda väldigt positiva till projektet. - Det är omkring 350 personer inom driftsverksamheten på idrottsförvaltningen som ska kompetensutvecklas. Tanken är att genom att ge alla medarbetare en adekvat basutbildning stärka förankringen i organisationen och den gemensamma synen på hur stadens verksamhet ska och bör fungera, säger personalborgarrådet Leif Rönngren (s). - Projektet syftar även till att säkra kunskapsöverföring vid generationsskiften. Det är en mycket viktig aspekt då det inom organisationen just nu pågår ett omfattande generationsskifte bland medarbetarna. Det vore förödande för verksamheten om all samlad kunskap och erfarenhet försvann i takt med pensionsavgångarna, säger Leif Rönngren (s). - Idrottsförvaltningen arbetar mycket medvetet med folkhälsofrågor och det finns en stor kompetens inom området. Det är viktigt att den förmedlas till all personal inom förvaltningen, vilket är ett av projektets syften, säger idrottsborgarrådet Py Börjeson (s). Läs mer om våra satsningar http://www.99steg.info Personal- och demokratiroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535