Pressmeddelande -

Madeleine Sjöstedt (fp): Stockholm måste hitta fler ytor för fotboll

Kultur- och idrottsroteln, Andreas Åström, pressekreterare Telefon: 08-508 29 486 E-post: andreas.astrom@stadshuset.stockholm.se Det råder en fotbollsboom i Stockholm. Allt fler barn och ungdomar börjar spela fotboll och flickor står för den största ökningen. Kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp): STOCKHOLM MÅSTE HITTA FLER YTOR FÖR FOTBOLL - De senaste åren har det skett en ökning av antalet barn och ungdomar som spelar fotboll. Särskilt glädjande är att allt fler tjejer söker sig till fotbollen. - Därför måste vi hitta fler ytor där barn kan spela fotboll. Mest akut är behovet i innerstaden, på Söder och på Kungsholmen. - Detta är en riktad jämställdhetssatsning på en idrott som lockar allt fler tjejer. Jag vill fokusera på jämställdhetsperspektivet när jag idag bjuder in idrottsrörelsen till dialog i ett stort och unikt rådslag. Vi kommer bland annat att diskutera hur framtida idrottsinvesteringar ska fördela sig. Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av nya siffror från Stockholms stads idrottsförvaltning som visar på en ökning av antalet barn och ungdomar som spelar fotboll. Mellan åren 2001-2006 har antalet utövare ökat med 2500 spelare, av dessa är 1750 flickor. Idrottsborgarrådet har därför gett idrottsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på var nya ytor för fotboll kan anläggas. Fakta: Fotbollsspelare 7-20 år Stockholms stad: 2001 var 20 800 spelare anmälda, varav 4450 flickor 2006 var 23 300 spelare anmälda, varav 6200 flickor Detta innebär en ökning med 2500 spelare varav 1750 flickor. Källa: Idrottsförvaltningen

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535