Pressmeddelande -

Majoriteten klargör skillnad mellan konst och skadegörelse

Graffiti är en teknik inom bildkonsten som utförd under lagliga omständigheter inte kan förbjudas. Färg på ställen där fastighets- och markägare inte gett sitt godkännande är klotter och skadegörelse vilket på alla sätt måste bekämpas. Det förtydligar skol- och kulturborgarrådet Erik Nilsson (s) i ett öppet brev till bland andra folkpartiet i dag. I dag kommer Kulturnämnden att godkänna kulturförvaltningens förslag till hur projektet med flyttbar konst, till exempel graffiti ska utformas. Den politiska majoriteten understryker också att det finns en klar och tydlig gränsdragning mellan klotter/skadegörelse å ena sidan och graffiti som en teknik inom bildkonstområdet utförd under lagliga omständigheter å andra sidan. - Det är inte upp till det offentliga att sätta upp regler för vilka uttryck som ska anses vara godkända. Att utesluta vissa konstnärliga uttryck och förbjuda dem att produceras eller visas innebär inskränkt frihet och ett mycket allvarligt hot mot demokratin. Däremot är klotter och skadegörelse, vilket kostar samhället enorma summor, helt oacceptabelt. Därför inrättas nu en samverkansgrupp som ska koordinera stadens arbete med klotterbekämpning, säger Erik Nilsson, skol- och kulturborgarråd (s). I ett öppet brev till Jan Björklund (fp) med flera förtydligar i dag Erik Nilsson (s) den politiska majoritetens hållning i frågan, och innebörden av det beslut som kommunfullmäktige fattade i mars i år. Jag hoppas att detta återupprepande av tidigare beslut i kommunfullmäktige ska få er att slutligen förstå vår inställning och inte komma med falska beskyllningar på låg nivå om att vi sänder ut signaler att kriminalitet är okej, avslutar Erik Nilsson (s) det öppna brevet. Sammanfattning av huvuddragen i kulturförvaltningens förslag: • MEGAkonst i Bromma, Kulturskolan/Växtverket: - Kulturskolan ansvarar för konstnärlig och pedagogisk ledning - samverkan med fastighetsägaren (Wihborgs) & SdF - utomhusateljé & utställningsgård - verksamhet april-okt - workshops och större utställningar och festivaler - fastighetsägaren intresserade av permanent väggmålningsprojekt på en av fasaderna • MEGAkonst i Farsta - projektsamarbete mellan KuF & ung kulturförening (Kaffe) - Kulturskolan svarar för projektledning & samordning - etablerad coach inom graffitikulturen - GfK:s lokallots hjälper att hitta lokal, ev. Högdalens centrum • Kulturnämnden - tillåtande och stödjande inställning till lagliga och konstruktiva idéer - Snabb Slant - CRED - LAVA • Måla på uppdrag - identifierar platser i det offentliga rummet, t ex gångtunnlar, där unga konstintresserade anlitas under ledning av etablerad konstnär - uppdragsgivare kan vara förvaltning, verksamhet eller bolag - Kulturförvaltningen samordnar uppdragen - förslag & dialog med uppdrag i Skärholmen/Bredäng - gångtunnlar, projekt inom stadsdelsförnyelsen Läs mer om våra satsningar på barn och ungdomar http://www.99steg.info Skol- och kulturroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535