Pressmeddelande -

Miljö för miljoner

2006-04-28 Stadsledningskontoret, Helena Edman, Telefon: 08-508 29 787, epost helena.edman@stadshuset.stockholm.se MILJÖ FÖR MILJONER Miljömiljarden inbjuder till vårligt event i Stadshuset 4 maj. Den fjärde maj har du chansen att möta många av projektledarna inom Miljömiljarden under en eftermiddag i Blå hallen. Delaktighet och interaktiva övningar blandas med inspirerande föreläsningar. Det blir gott om tillfällen att ta del av spännande projekterfarenheter, ventilera egna idéer och att lyssna till andras synpunkter och lärdomar. Dagen avslutas med vårbål, tilltugg och mingel. Plats: Stadshuset Tid: torsdag 4 maj, kl 13.30-19.00 Inbjudan riktar sig till medarbetare inom Stockholms stad samt alla miljönätverk. Anmälan är obligatorisk vare sig du deltar hela eftermiddagen eller bara stannar en stund. Anmäl dig på: www.delegia.se/miljomiljarden OBS! Sista anmälningsdag 2 maj. VÄLKOMMEN! Miljömiljarden är en flerårig satsning på miljöprojekt inom Stockholms stad. Målet är att ge Stockholm friskare sjöar, minskade markföroreningar, effektivare energianvändning, miljöanpassad avfallshanteringen och ökad biologisk mångfald. Stadens miljöskuld ska inte skjutas på kommande generationer. Miljömiljarden samordnas av Stadsledningskontorets Infrastrukturavdelning. www.delegia.se/miljomiljarden http://www.delegia.se/miljomiljarden

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535