Pressmeddelande -

Nu går miljöavgiftsförsöket vidare

Kammarrätten i Sundsvall har idag slagit fast att upphandlingen av det tekniska systemet för att hantera försöket med Miljöavgifter genomförts på ett riktigt sätt och följaktligen inte behöver göras om. Arbetet med att genomföra Stockholmsförsöket kan nu fortsätta. - Vi är glada och lättade över kammarrättens dom eftersom den visar att upphandlingen genomförts på ett korrekt sätt och att försöket med Miljöavgifter nu kommer att kunna genomföras, säger finansborgarrådet Annika Billström (s). - Kammarrättens dom innebär att den stora satsningen på en utökning av kollektivtrafiken fullföljs, säger Ann-Marie Strömberg, taleskvinna i trängselavgiftsfrågor (v) - Miljöavgifterna är en viktig del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar trafiksituation i Stockholm där trängseln minskat och luften blir renare, säger Åsa Romsson gruppledare (mp) Finansroteln, Anne Sandquist, Telefon: 08-50829085

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535