Pressmeddelande -

Nya instruktioner för stadens handikappråd

Kommunfullmäktige fattar ikväll beslut om nya instruktioner för stadens handikappråd. I handikappråden sitter företrädare för de stora handikapporganisationerna. Råden ska fungera som en direktkontakt mellan beslutsfattarna och representanter för olika grupper av funktionshindrade. – Stockholm har som målsättning att bli världens mest tillgängliga huvudstad till år 2010, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Handikappråden är en mycket viktig instans för att staden ska kunna uppnå detta mål. Staden har brister när det gäller kontakten med funktionshindrade men det är min förhoppning att de nya instruktionerna ska ge handikappråden en betydlig statushöjning. De nya instruktionerna förverkligar krav som handikapporganisationerna länge ställt, bl a att mandatperioden för rådens ledamöter förlängs till fyra år, d v s samma mandatperiod som gäller för politikerna. Krav ställs nu också på att stadens bolag ska knytas till ett handikappråd, något som tidigare inte varit fallet. Ett viktigt syfte är att förtydliga att samtliga stadens verksamheter har ett ansvar för funktionshinderfrågor, och att handikapprådens synpunkter måste komma in i ett tidigt skede i beslutsprocessen. I samband med att de nya instruktionerna ska implementeras ska utbildning och information anordnas om dessa frågor. Socialroteln, Jens Holm, pressekreterare, Telefon: 070-47 29 519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535