Pressmeddelande -

NYA POLISKONTORET I BAGARMOSSEN FÖRSTÄRKER TRYGGHETSARBETET

Polisstyrelsen i Stockholms län har beslutat om placering av ett poliskontor i Bagarmossen. Det förstärker det trygghetsarbete som pågår i Bagarmossen. - ”Vi välkomnar Polisstyrelsens beslut. Sedan ett par år har vi, tillsammans med närpolisen och medborgarna, arbetat för att öka tryggheten för de som bor och arbetar i Bagarmossen”, säger Monika Lindh, ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Skillnaden mellan en polisstation och ett poliskontor är kontorens enkelhet. Poliserna vid de nya kontoren ska bland annat ägna sig åt kontaktskapande verksamhet med de boende och att motverka ungdomars rekrytering till kriminella nätverk. - ”Många människor i Bagarmossen har varit engagerade i frågan om trygghet. Det är det som nu ger resultat. Vi ska göra allt vi kan för att möta upp det förtroendet. Det här är väldigt positivt för hela vår stadsdel” säger Monika Lindh. För mer information kontakta: Ordförande Monika Lindh 070-47 29 252 Enhetschef Marie-Louise Arnheim, 08-508 15 300.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535